Den 26:e mars 2016 nästan 11 km under vattnet twittrade James Cameron från botten av det djupaste havet i hela världen, Marianergraven som ligger öster om Filippinerna. Kermadecgraven norr om Nya Zeeland är nästan lika djupt. Om man undrar hur djupt är havet i Sverige? Då kan vi berätta att det är området Bratten i Skagerrak och är 560 meter djupt.

Vågorna som kraftkälla i Sveriges djupaste plats

I den klimatkris vi står inför måste vi hitta nya fossilfria energikällor, vind, vatten och solenergi har de flesta koll på men att människan har försökt utnyttja vågkraft sedan 1700-talet är inte lika känt. I det djupaste havet i Sverige har nu en testsite utvecklats för att skapa möjligheter att testa prototyper i tidiga stadier. Energimyndigheten ger forskningsstöd till svenska koncept för havsenergi som är miljömässigt hållbara, även om de bästa vågresurserna finns utanför Sverige så hjälper det till att ställa om till en global hållbar energi.

2006 sjösattes ett vågkraftverk i Lysekil som utvecklats på Uppsala universitet. Kraftverket bestod av 20 flytbojar som förankrades i havsbotten med fundament. Flytbojarnas rörelser driver generatorer som är inbyggda i fundamenten. Miljöförstöringen och plast i haven påverkar i allra högsta grad vattenlevande djur när man t.o.m hittar miljögifter på havets djupaste botten och vi måste skyndsamt ta fram hållbar energiproduktion.

Miljögifterna har nått det djupaste havet

Man har vetat om att miljögifter har tagit sig ned på i djupaste hav i världen men man har inte vetat hur stort problemet har varit. Två brittiska forskare har utforskat Marianergraven och Kermadecgraven med hjälp av obemannade undervattensfarkoster. Efter analys av tagna prover fann man bland annat höga halter av PCB, en miljö och hälsoskadlig industrikemikalie. PCB totalförbjöds 1978 men som på grund av sin långa nedbrytningstid fortfarande finns kvar i vår miljö.

Under 70 och 80 talet blev PCB uppmärksammat när det visade sig vara orsaken till den kraftiga säldöd som skedde i Östersjön. Jag minns att jag satt och letade efter ett Lotto resultat när jag hörde den hemska nyheten om att sälhonor blev sterila av miljögifter och då främst PCB och DDT, hela beståndet var i fara.

Mikroplaster – ett hot mot haven

I det djupaste havet har även mikroplaster nu hittats i kräftdjur, ingen vet med säkerhet var dessa kommer ifrån men forskare tror att det kommer från plastavfall. Teorin är att avfallet sönderdelats och ätits av kräftdjuren. Plasterna ger djuren en känsla av mättnad och är förödande då det inte finns någon som helst näring i plasten och de riskerar att dö i sin havsgrav.

Tyvärr är det inte bara miljögifter som hotar havsdjuren, livet på havsbottnarna hotas då man på senare år har startat utvinning av mineralen mangan från sten havsdjupen. Mangan används ofta i mobiltelefoner.