Detta är växthuseffekten

Vad är växthuseffekten?

imageVäxthuseffekten uppkommer genom att atmosfärens gaser släpper igenom det mesta av det kortvågiga ljuset från solen, medan vissa av dem bromsar jordens läckage av långvågig värmestrålning ut till världsrymden. Detta är växthuseffekten, som alltså finns naturligt. Utan den skulle Jorden vara en iskall och livlös planet. Om halterna av växthusgaser ökar hålls värmen kvar nära jordytan en längre tid och klimatet på jorden förändras.

Den viktigaste växthusgasen är vattenånga. Därefter kommer koldioxid, metan, freoner etc. Man har uppskattat att jorden skulle vara c:a 33 grader kallare utan växthusgaser.

Den förbränning av fossila bränslen som skett i stor skala under drygt hundra år har lett till att atmosfärens halt av koldioxid ökat från omkring 290 miljondelar år 1850 till runt 370 miljondelar 1999, en ökning med 28%.

Det är fortfarande omstritt huruvida ökningen av vissa växthusgaser klart kan skönjas i form av stigande temperaturer. Jordens genomsnittliga temperatur har dock, enligt något osäkra beräkningar, ökat med c:a 0.7 grader från mitten av 1800-talet till 1990-talet. Ökningen var störst dels 1920-40, dels från 1980 och framåt. Det är främst denna senare ökning som lett till att många forskare menar att det nu ganska säkert går att se människans påverkan på det globala klimatet. Vi har dock haft liknande temperaturförändringar i gången tid så det kan vara för tidigt att vara helt säker.

Fortsätter utsläppen att öka i den takt man förväntar sig kommer koldioxidhalten att vara 500-600 miljondelar år 2050. Det råder nästan 100-procentig enighet om att jordens medeltemperatur kommer att öka på grund av detta. Det är dock betydligt mer osäkert vad som sker inom olika regioner och ännu mer osäkert vilket inflytande detta kan få på nederbörd och vattentillgång.

Läs mer om klimatförändringar och växthuseffekten på Naturvårdsverkets hemsida.

Neutralisera ditt bidrag till växthuseffekten Du kan minska din påverkan på växthuseffekten genom att neutralisera den koldioxid du bidrar med till atmosfären.

 

Våra produkter

pix pix pix pix

Kalkylator

Med hjälp av vår koldioxidkalkylator kan du räkna ut hur mycket koldioxid olika aktiviteter släpper ut i atmosfären.

image

Om Klimatbalans

pix

Consitio Klimatbalans säljer neutralisering av koldioxid. Vi erbjuder företag, organisationer och privatpersoner en möjlighet att på ett enkelt sätt minska sitt bidrag till växthuseffekten. Neutralisering av koldioxid sker främst genom koldioxidsänkor.  Läs mer...

 
Följ oss på Twitter: @klimatbalans