Vad är klimatbalans?

Det vi menar med klimatbalans är att minska vår påverkan på växthuseffekten genom att neutralisera de koldioxidutsläpp vi genererar.

Global uppvärmning på grund av växthuseffekten är ett av vår tids största miljöhot. Växthuseffekten beror på utsläpp av koldioxid (CO2) som till största delen kommer från förbränning av fossilt bränsle, läs mer om växthuseffekten.

Vi anser att det enda sättet att motverka växthuseffekten och därmed uppnå klimatbalans är att:

  • Minska utsläppen av koldioxid från fossila bränslen
  • Absorbera och lagra den koldioxid som släpps ut

Det är omöjligt att leva i Sverige utan att bidra till koldioxidutsläpp, vad vi gör är att hjälpa privatpersoner och företag att så långt som möjligt reducera sina koldioxidutsläpp och erbjuda neutralisering av återstoden. Läs om hur vi neutraliserar koldioxid.

Våra produkter

pix pix pix pix

Kalkylator

Med hjälp av vår koldioxidkalkylator kan du räkna ut hur mycket koldioxid olika aktiviteter släpper ut i atmosfären.

image

Om Klimatbalans

pix

Consitio Klimatbalans säljer neutralisering av koldioxid. Vi erbjuder företag, organisationer och privatpersoner en möjlighet att på ett enkelt sätt minska sitt bidrag till växthuseffekten. Neutralisering av koldioxid sker främst genom koldioxidsänkor.  Läs mer...

 
Följ oss på Twitter: @klimatbalans