Senegal

Situationen i Kaffrine - Senegal

Woloffolket i Kaffrine i Senagal har i över ett sekel främst odlat jordnötter vilket har totalt förstört deras jordmån. De söker nu efter nya sätt för att klara av hotet fråm oregelbundna regnoväder, gräshoppsvärmar och den analkande Saharaöknen.

imageNågra baobabträd, tamarindträd och buskmango är allt som återstår av en en gång storslagen skog. Till och med de inhemska acaciaarterna börjar få problem med naturlig återväxt. De sista av de naturligt växande fruktträden dör långsamt ut. Den Senegalska regeringen förutspår att en gång mycket talrika trädarter så som Cordyla Africana och buskmango snart kommer vara hotade.

De senaste årens ökade tillgång till rinnande vatten i många byar har gjort att lantbrukarna där har kunnar odla grönsaker även under den torra perioden, något som har blivit den primära inkomstkällan för många. Dessa odlingar saknar dock många aspekter av ett hållbart synsätt och landanvändande.

Vårt Projekt i Senegal

Vårt projekt i Senegal drivs av organisationen Trees for the Future som har arbetat med trädplantering och utbildning inom agroforestry sedan 1972. Projektet har varit igång sedan 2001 och är ett agroforestryprojekt som utbildar och hjälper till med planering för nittio familjer i tjugo olika samhällen. Dessa familjer använder agroforestrytekniker i och omkring sina odlingsfält. Detta projekt är starkt fokuserat på att utbilda invånarna i Kaffrine.

De familjer som ingår i projektet i Kaffrine har börjat se de positiva resultaten av att arbeta med de metoder projektet lär ut. Familjerna har börjat förändra det sätt de odlas, samlar ved förbättrar jordmånen och imagematar sina djur. Det har även lyckats med att utöka sin grönsaksproduktion på ett hållbart sätt, något som är viktigt eftersom detta är den primära inkomstkällan för många. John Leary från vår partnerorganissation Trees for the Future har arbetat med dessa familjer under en treårsperiod och har koordinerat utbildning inom avancerad agroforestryteknik och fruktträdsympning tillsammans med Peace Corps volontärer. John har också etablerat 4 demonstarationsområden för agroforestry som används som utbildningsssiter av volontärer tillhörande Peace Corps, internationella organisationer (NGOs) och det Senegalesiska jordbruks- och skogsdepartementet.

Sedan projektstarten har över 350.000 träd blivit planterade.

Gå till vår sida för att handla koldioxid för att neutralisera koldioxid i detta projekt. Alla bilder © Trees for the Future

Våra produkter

pix pix pix pix

Kalkylator

Med hjälp av vår koldioxidkalkylator kan du räkna ut hur mycket koldioxid olika aktiviteter släpper ut i atmosfären.

image

Om Klimatbalans

pix

Consitio Klimatbalans säljer neutralisering av koldioxid. Vi erbjuder företag, organisationer och privatpersoner en möjlighet att på ett enkelt sätt minska sitt bidrag till växthuseffekten. Neutralisering av koldioxid sker främst genom koldioxidsänkor.  Läs mer...

 
Följ oss på Twitter: @klimatbalans