Våra projekt

Vi driver inte projekt i egen regi i nuläget, vi samarbetar med olika organisationer som har en gedigen vana att genomföra olika planteringsprojekt, oftast i utvecklingsländer. Vi anser att det är viktigt att projekten drivs på ett ekologiskt hållbart sätt och att det sker i samarbete med invånarna i de länder vi arbetar i.

Vad är Agroforestry?

Agroforestry är bruket av träd i jordbrukssystem. Med rätt skötsel kan träd tillföra marken näring samtidigt som konkurrensen mellan träd och gröda minimeras. Kväve binds genom bakterier i rotsystemet ut i jorden och blir naturlig gödsel för växtligheten runtomkring. Skuggan av dessa träd gör att solen inte torkar ut jorden, de blir också ett vindfång som ytterligare förbättrar tillväxten. En del av agroforestryträden släpper ifrån sig stora mängder organiskt material i form av kvistar, grenar, löv, bark, fruktämnen och rötter. Detta bidrar till att förbättra jordens mullhalt. Träden drar också upp mineraler från djupare lager som kommer grödorna till godo.

För mer information om agroforestry (på engelska) titta på World Agroforestry Centre (öppnas i nytt fönster).

Våra projekt

Vi neutraliserar för tillfället koldioxid i Senegal  och Honduras, klicka på länkarna för att läsa mer.

 Vi söker efter nya planteringspartners och projekt!

Vi letar ständigt efter nya planteringsprojekt som vi kan arbeta med för att neutralisera koldioxid. Vi har i dagsläget inget projekt i Sverige, något som vi gärna skulle vilja. Vi letar efter projekt som syftar till att nyplantera skog som är ämnad att stå för all framtid och därmed bilda naturskog. Är du skogsbrukare och har oplanterad mark där du vill bilda naturskog så är detta av stort intresse för oss.

Vi letar också efter projekt som syftar till att nyplantera regnskog, eller som arbetar med trädplantering enligt agroforestryprinciper.

Är du intresserad av att bli planteringspartner till oss, eller om du har tips på intressanta projekt, tveka inte att kontakta oss.

 

Våra produkter

pix pix pix pix

Kalkylator

Med hjälp av vår koldioxidkalkylator kan du räkna ut hur mycket koldioxid olika aktiviteter släpper ut i atmosfären.

image

Om Klimatbalans

pix

Consitio Klimatbalans säljer neutralisering av koldioxid. Vi erbjuder företag, organisationer och privatpersoner en möjlighet att på ett enkelt sätt minska sitt bidrag till växthuseffekten. Neutralisering av koldioxid sker främst genom koldioxidsänkor.  Läs mer...

 
Följ oss på Twitter: @klimatbalans