Hur vi arbetar

Consitio Klimatbalans arbetar för att motverka växthuseffekten och global uppvärmning. Vi gör detta genom att sälja neutralisering av koldioxid till företag och privatpersoner och därmed göra dem klimatbalanserade.

 Arbetsgången

När vi har fått er beställning så kommer vi att i något av våra projekt plantera träd som absorberar den mängd koldioxid ni vill neutralisera. Om ni har valt vilket projekt ni vill plantera era träd så planterar vi träden där. Vi kommer även att plantera träd motsvarade 20% av den neutralisering ni beställer i något av våra andra projekt, vi kallar detta för överbalansering, läs mer om hur vi neutraliserar koldioxid. Våra agroforestryprojekt är mycket långsiktiga och vi följer kontinuerligt upp de olika projekten för att kontrollera att resultatet blir det vi förväntat oss och att koldioxid neutraliseras i den mängd vi har räknat med

Certifikat

Vi kommer att skicka er ett certifikat medden neutraliserade CO2-mängden specificerad. Ni kan välja vilket namn ni vill ha på certifikatet, ert eget, ert företags, en förening eller organisation. Eller kanske ni vill ge bort klimatbalansering som present och då få certifikatet i mottagarens namn. Företag och organisationer som har gjort sig klimatbalanserade får självklart använda detta i sin marknadsföring. Consitio Klimatbalans kommer att i viss utsträckning marknadsföra våra kunder som klimatbalanserade företag. Mer information om hur vi arbetar hittar du på får sida för Frequently Asked Questions (FAQ)

Våra produkter

pix pix pix pix

Kalkylator

Med hjälp av vår koldioxidkalkylator kan du räkna ut hur mycket koldioxid olika aktiviteter släpper ut i atmosfären.

image

Om Klimatbalans

pix

Consitio Klimatbalans säljer neutralisering av koldioxid. Vi erbjuder företag, organisationer och privatpersoner en möjlighet att på ett enkelt sätt minska sitt bidrag till växthuseffekten. Neutralisering av koldioxid sker främst genom koldioxidsänkor.  Läs mer...

 
Följ oss på Twitter: @klimatbalans