Honduras

Situationen i Honduras

Honduras Situationen i Honduras Honduras står på gränsen till ekologisk katastrof. Naturresurserna i landet är förbrukade till den grad att tydliga och ibland irreversibla förändringar av naturen har inträffat. Ett exempel är Lago de Yajoa, Honduras största källa för färskvatten. Sjöns vattennivå har under den senare tiden synligt minskat och kustlinjen har dragit sig tillbaka mer än 300 meter de senaste 30 åren och fortsätter att göra det i hög hastighet.

Ett annat exempel är i Valle och Choluteca i södra Honduras, på grund av oansvarigt skogsbruk så har landet blivit torrt och ofruktbart. Mycket få saker kan växa här nu och ökenbildningen framskrider i områdena.

Tyvärr är dessa exempel unika, överallt i Honduras så kan man se spår av miljöproblem, överutnyttjade naturresurser, låga vattenivåer, jorderosion och sjunkande jordkvalitet för lantbruken.

imageI ett relativt fattigt land som Honduras så är det människorna som vet minst om naturen och miljön som är den största faran för den. Ute på landsbygden i Honduras så kämpar de flesta invånarna för överlevnad. De fäller träd för att använda som ved och byggmaterial något som gör de redan hårt anfrätta skogarna ännu mer utsatta.

Vårt projekt i Honduras

De projekt som vi stödjer i Honduras syftar dels till att utbilda deltagarna i projekten i agroforestry och göra de dem medvetna om miljöproblemen. Projekten syftar också till att återbeskoga områden som haimager blivit avverkade. Att utbilda lantbrukarna i Honduras i agroforestrytekniker gör att de samplanterar träd med sina andra gördor vilket resulterar många positiva effekter, bättre jordmån, mindre erosion, bättre produktivitet i lantbruket samt en stor mängd absorberad koldioxid. Projektet har sedan starten lyckets med att producera  över 10 miljoner trädplantor.

Gå till vår sida för att handla koldioxid för att neutralisera koldioxid i detta projekt.

Alla bilder © Trees for the Future

Våra produkter

pix pix pix pix

Kalkylator

Med hjälp av vår koldioxidkalkylator kan du räkna ut hur mycket koldioxid olika aktiviteter släpper ut i atmosfären.

image

Om Klimatbalans

pix

Consitio Klimatbalans säljer neutralisering av koldioxid. Vi erbjuder företag, organisationer och privatpersoner en möjlighet att på ett enkelt sätt minska sitt bidrag till växthuseffekten. Neutralisering av koldioxid sker främst genom koldioxidsänkor.  Läs mer...

 
Följ oss på Twitter: @klimatbalans