FAQ

Här nedanför besvarar vi några av de frågor som vi har fått om vår verksamhet. Har du en fråga som inte är besvarad här? Kontakta oss så hjälper vi dig gärna.

Kan jag köpa utsläppsrätter?

Vi har tidigare erbjudit köp av utsläppsrätter men valt att sluta med det eftersom den reella effekten är så komplex. Vi anser att neutrlisering av koldioxid genom trädplantering är en enklare, och mer direkt, metod att minska på växthuseffekten.

Varför är ni ett företag och inte en välgörenhet?

Vi tror inte på att det skall vara upp till välgörenhet och företags välvilja att rädda miljön. Genom att arbeta på det sätt vi gör så når vi snabbare ut med erbjudandet om neutralisering av koldioxid. Vi anser att vi på detta sätt bättre kan arbeta för att växthuseffekten minskar och den globala uppvärmningen bromsas.

Vad händer om skogen brinner ner?

Om skogen vi planterat brinner ner så släpps den koldioxid som är lagrad i biomassan ut i atmosfären igen. För att täcka upp för skogsbrand och andra typer av oförutsedda händelser så neutraliserar vi 20% mer än den mängd som våra kunder beställer av oss. Detta betyder att om vi får en beställning på neutralisering av 1000 kilo CO2 så planterar vi träd som absorberar 1200 kilo.

Hur räknar ni?

Olika träd absorberar olika mycket, och det varierar över trädets livstid. Vi har valt att endast räkna den CO2 som absorberas i träden över de första 40 första åren, träden kommer fortsätta att absorbera CO2under resten av sin tillväxttid men vi vill räkna så lågt som möjligt.

Genomgående så räknar vi så lågt som möjligt, detta för att så lång vi kan, garantera att vi verkligen neutraliserar den mängd vi lovar.

Hur beräknar ni koldioxidutsläpp?

I vår koldioxidkalkylator använder vi siffror från Naturvårdsverket för beräkning av koldioxidutsläpp av olika energislag och aktiviteter.

Betalning med Payson

Betalning sker enkelt och säkert med Payson. Payson samarbetar med VISA, MasterCard samt alla svenska banker som erbjuder direktbetalningar, Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea.

Payson håller höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade av Trustwave som är en internationell organisation för säker e-handel. All trafik krypteras genom SSL 128 bitar och alla kortöverföringar bygger på bankernas så kallade 3D-secure teknik.

Payson startade 2004 i Sverige och över en miljon personer har använt Payson som är en välkänd betallösning på internet.  Läs mer om Payson här: www.payson.se

 

Våra produkter

pix pix pix pix

Kalkylator

Med hjälp av vår koldioxidkalkylator kan du räkna ut hur mycket koldioxid olika aktiviteter släpper ut i atmosfären.

image

Om Klimatbalans

pix

Consitio Klimatbalans säljer neutralisering av koldioxid. Vi erbjuder företag, organisationer och privatpersoner en möjlighet att på ett enkelt sätt minska sitt bidrag till växthuseffekten. Neutralisering av koldioxid sker främst genom koldioxidsänkor.  Läs mer...

 
Följ oss på Twitter: @klimatbalans