Bli klimatbalanserad

Consitio Klimatbalans arbetar för att alla skall kunna leva klimatbalanserat utan att behöva förändra hela sin livsstil.

Varje svensk bidrar årligen med i medel 8800 kilo koldioxid till atmosfären. Kör du mycket bil, eller reser mycket så bidrar du förmodligen med mer än så. Det är omöjligt att leva i ett modernt samhälle som Sverige utan att släppa ut koldioxid genom transporter,mat, uppvärmning av boende mm.

Gå till vår CO2-tabell för att se hur mycket olika aktiviteter och varor bidrar med, eller använd vår koldioxidkalkylator för att räkna ut hur mycket koldioxid du bidrar med.

Gå till sidan för att köpa koldioxidneutralisering för att neutralisera din påverkan på klimatet, eller välj något av områdena nedan för att läsa mer hur du kan klimatbalansera ditt bidrag från bilkörning, resor, energianvändning och den mat du äter.

 pix      pix      pix      pix

Om du vill ha en skräddarsydd lösning för ditt företag, dina produkter eller dig som privatperson, kontakta oss så löser vi det.

Neutralisering av koldioxid

image

Neutralisering av koldioxid sker i enlighet med de metoder och det regelverk som finns upptaget i Kyotoprotokollet.

Läs mer om vad vi menar med klimatbalans och hur vi neutraliserar koldioxid.

Vi anser att det bästa sättet att motverka växthuseffekten och därmed den globala uppvärmningen är att:

  • Minska utsläppen av koldioxid från fossila bränslen
  • Absorbera och lagra den koldioxid som släpps ut

Det som krävs är små förändringar för att minska sitt koldioxidutsläpp samt att man tar sitt ansvar för att absorbera och lagra den koldioxid som är oundviklig att släppa ut. Ta ditt ansvar genom att köpa koldioxidneutralisering, klicka här.  

Våra produkter

pix pix pix pix

Kalkylator

Med hjälp av vår koldioxidkalkylator kan du räkna ut hur mycket koldioxid olika aktiviteter släpper ut i atmosfären.

image

Om Klimatbalans

pix

Consitio Klimatbalans säljer neutralisering av koldioxid. Vi erbjuder företag, organisationer och privatpersoner en möjlighet att på ett enkelt sätt minska sitt bidrag till växthuseffekten. Neutralisering av koldioxid sker främst genom koldioxidsänkor.  Läs mer...

 
Följ oss på Twitter: @klimatbalans