Räkna ut dina CO2-utsläpp

Med hjälp av vår koldioxidkalkylator kan du räkna ut hur mycket koldioxid olika aktiviteter släpper ut i atmosfären.

Fyll i de fält i vänsterkolumnen som du vill ta med i utsläppsberäkningen och klicka någonstans utanför det fältet du just fyllde i för att se hur mycket CO2-utsläpp den aktiviteten eller mängden energi bidrar med.

När du är färdig klicka på "vidare till neutralisering" för att se hur du kan neutralisera den mängden koldioxid för att minska din påverkan på växthuseffekten och bli klimatbalanserad.

kWh elenergi kg CO2
liter bensin kg CO2
liter villaolja kg CO2
kWh fjärrvärme kg CO2
km i tåg (per resenär) kg CO2
km i bil l bensin/mil kg CO2
km i bil l diesel/mil kg CO2
km med buss kg CO2
km i flyg (per resenär) kg CO2
Mat för personer i månader kg CO2

Hur lång är flygresan? (öppnas i nytt fönster)

Totalt utsläpp: kg CO.

Kostnad för att neutralisera denna mängd koldioxid: kr

Kalkylatorn är baserad på allmänt vedertagna principer för utsläppsberäkning. För flyg- och tågresor, elenergi och fjärrvärme så är det medelvärden som används.
Källor: www.naturvardsverket.se, www.scb.se, www.lfv.se, www.transportstyrelsen.se 

Våra produkter

pix pix pix pix

Kalkylator

Med hjälp av vår koldioxidkalkylator kan du räkna ut hur mycket koldioxid olika aktiviteter släpper ut i atmosfären.

image

Om Klimatbalans

pix

Consitio Klimatbalans säljer neutralisering av koldioxid. Vi erbjuder företag, organisationer och privatpersoner en möjlighet att på ett enkelt sätt minska sitt bidrag till växthuseffekten. Neutralisering av koldioxid sker främst genom koldioxidsänkor.  Läs mer...

 
Följ oss på Twitter: @klimatbalans