Bo klimatbalanserat

imageUppvärmning av boendet, varmvatten och hushållsel står för en betydande del av den energi vi använder. Boendet står för ca 30% av den koldioxid vi släpper ut.

Det finns mycket man kan göra föratt minska energianvändningen i hemmet. Till exempel stänga av apparater så att de inte ståri standby, sänka innetemperaturen, ändra uppvärmningssystem etc. Klicka här för fler tips.

Använd vår koldioxidkalkylator för en mer detaljerad uträkning över hur mycket ditt boende och energianvändning bidrar med, eller gå till sidan för att köpa koldioxidneutralisering om du vill göra  ditt boende klimatbalanserat.

Hur mycker CO2-utsläpp bidrar ditt boende med?

  Antal Kilo CO2 Neutralisera (minsta mängd är 500kg)
Total elenergianvändning, genomsnittslägenhet, 12000 kWh per år 1200 kilo neutralisera 1200 kilo
Uppvärmning, genomsnittslägenhet, 6500 kWh per år 650 kilo neutralisera 650 kilo
Hushållsel, genomsnittslägenhet (ink tvätt), 3000 kWh per år 300 kilo neutralisera 500 kilo
Varmvatten genomsnittslägenhet, 2500 kWh per år 250 kilo neutralisera 500 kilo
Total elenergianvändning, normalvilla med direktverkande el, 25000 kWh per år 2500 kilo neutralisera 2500 kilo
Uppvärmning, normalvilla direktverkande el, 15000 kWh per år. 1500 kilo neutralisera 1500 kilo
Hushållsel, normalvilla, 5000 kWh per år. 500 kilo neutralisera 500 kilo
Varmvatten, normalvilla, 5000 kWh per år. 500 kilo

Våra produkter

pix pix pix pix

Kalkylator

Med hjälp av vår koldioxidkalkylator kan du räkna ut hur mycket koldioxid olika aktiviteter släpper ut i atmosfären.

image

Om Klimatbalans

pix

Consitio Klimatbalans säljer neutralisering av koldioxid. Vi erbjuder företag, organisationer och privatpersoner en möjlighet att på ett enkelt sätt minska sitt bidrag till växthuseffekten. Neutralisering av koldioxid sker främst genom koldioxidsänkor.  Läs mer...

 
Följ oss på Twitter: @klimatbalans